De inspiratie van Bethel

De inspiratie van Bethel
De voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden, een vereniging van kerken in de (middel)grote steden, staat in het teken van het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel. Verschillende sprekers gaan in op de inspiratie die het kerkasiel biedt en hoe we deze kunnen vasthouden en verdergaan. Je bent van harte welkom!

Van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 was in het kader van een kerkasiel voor de familie Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel een doorlopende kerkdienst gaande. Een kleine 1000 voorgangers uit zeer uiteenlopende kerkelijke tradities en evenzeer uiteenliggende plaatsen binnen en buiten ons land droegen aan deze doorlopende kerkdienst bij. Zo’n 12.000 kerkgangers woonden de doorgaande viering bij. Onder hen niet alleen mensen die wel vaker een kerkdienst bezoeken, maar ook mensen die al jaren geen kerk meer binnen waren geweest of überhaupt nooit eerder een dienst hadden bezocht. “Als dit kerk is, wil ik er heen!” Of: “Dit is de kerk, zoals je zou willen die ze altijd was…”. Het waren vaak gehoorde geluiden tijdens het kerkasiel. Het kerkasiel gaf de kerk een gezicht in de samenleving, waarvoor zeer velen dankbaar waren. 
Wat heeft het ons gebracht? Hoe en wat hiervan te leren? Welke betekenis heeft het kerkasiel voor de kerk van morgen? Hoe houd je het vast? Hoe reflecteren we op alles wat het kerkasiel aan vernieuwing met zich meebracht?

Verschillende sprekers gaan tijdens de conferentie op deze onderwerpen in. Iedereen is van harte welkom om het programma bij te wonen. Aanmelden is verplicht, dit kan tot uiterlijk 13 mei via
 
Over het kerkasiel: vasthouden en verdergaan
Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag
Vrijdag 17 mei 2019

 
12:45 uur   Lunch en inloop
 
13:30 uur   Opening en welkom door Jasja Nottelman, voorzitter van het Beraad Grote Steden
 
13:40 uur   Drie Haagse reflecties door
Derk Stegeman, predikant en afdelingsmanager bij Stek, directeur Straatpastoraat Den Haag, coördinator kerkasiel Bethel
Theo Hettema, predikant en voorzitter Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, wetenschappelijk beleidsmedewerker pastoraat Protestants Landelijk Dienstencentrum
Rein Willems, voorzitter bestuur van Stek
 
14:30 uur   Koffie/thee en gesprek met de inleiders en met elkaar
 
15:15 uur   Impuls vanuit Bethel voor de eigen praktijk in kerk en buurt
Vanuit de Nassaukerk te Amsterdam, herbezinning op de veranderende stad door Erica Meijers, lid van de Nassaukerk, predikant en universitair docent diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit
 
15:35 uur   Gesprek met de zaal
 
16:30 uur   Middaggebed
 
16:50 uur   Ontmoeting en borrel

 
terug